Romanian Business Day

romanianbusinessday

Romanian Business Day

De focus op 2016

De Romanian Business Day wordt al jarenlang aan het einde van het jaar georganiseerd en is daarom altijd sterk gefocust op het daarop volgende jaar. Uit het verleden kun je natuurlijk lessen trekken en je ervaringen delen, maar heeft de vBanieren Bosman, Damen. Steder. HZ_smallervelende bijkomstigheid dat je het verleden niet over kunt doen. Ook geven we ons niet over aan economische toekomstvoorspellingen, want het is niet zo dat astrologie is uitgevonden zodat economie dan als zuivere wetenschap kan worden beschouwd. Echter uitgaande van de actuele situatie kunnen wel bepaalde trends op korte termijn worden aangegeven en de onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis wordt dan wel als nuttig ervaren en completeren het beeld waar reële kansen en mogelijkheden aanwezig zijn.Als we dan vast een trend mogen aangeven en mogen afmeten aan het aantal bezoekers van dit evenement dan is er sinds 2007 sprake van een stabiele stijgende lijn, maar die vooral nu een sterke stijging vertoont die de bestaande trend in de positieve zin doorbreekt en daarom een paar impressies van de ontmoeting in de Rotterdamse Kuip

BLOED, ZWEET EN TRANEN
Bij aankomst De Kuip viel direct de feestelijke vlaggenparade bij de hoofdingang op, waarop de logo’s van de sponsoren van de DRN stonden vermeld. Wij zeggen het nog maar eens: de DRN is geen doel op zich, maar een organisatie van en voor ondernemers. En juist de sponsoren maken het mogelijk om dat werk goed te doen! Dus daar mag best eens de vlag voor uit!Aangekomen op verwarmde en comfortabele tribune realiseerden de ondernemers zich dat ondernemen, dat resultaten behalen een kwestie van bloed, zweet en tranen is en tegelijkertijd ook een associatie met schaken heeft en alle gevolgen van het nemen van een beslissing gewogen moeten worden. Enἀn, het was goed even de “wilde beestenlucht” van elkaar concurrerende teams te ruiken. De DRN voorzitter Ruud van Dusschoten beaamde dat deze toegenomen belangstelling volkomen terecht is en refereerde daarbij aan de gunstige economische indicatoren.

SOLIDARITEITBen Jager_small
Met de brand in club “Collectiv” in Boekarest nog vers in het geheugen werd stilgestaan bij deze ramp waarbij veel jonge mensen het leven lieten. Nog in veel ziekenhuizen, waaronder het Rotterdamse Maasstadziekenhuis, bevinden zich nog veel slachtoሀers die vechten voor hun leven. Op ingetogen wijze werd medeleven betoond met de slachtoሀers en blijk gegeven van solidariteit met de nabestaanden. Tijdens deze ingetogen plechtigheid realiseerden we ons dat stippen op de horizon plaatsen een zeer relatieve betekenis heeft en er teveel onvoorziene variabelen zijn die aan het leven een volslagen andere wending kunnen geven. Als we denken alles op ’n rijtje te hebben, kan zo’n gebeurtenis een domino eሀect veroorzaken.

  • Om het gehele artikel te lezen kunt u zich abonneren of een proefnummer bestellen.

U wilt abonnee worden of een proefnummer ontvangen van het “Roemenië Magazine”.
Vul het formulier in met uw gegevens of neem contact met ons op via de telefoon.

Abonneren

 

Verificatie