Zuid Nederlandse sporen in Transsylvanië

Zuid Nederlandse sporen in TranssylvanieIn 2004 werd in de prachtige oude Roemeense stad Sibiu (Hermannstadt) gesproken over de taal- en cultuurverwantschap tussen de Saksen van Transsylvanië en De Lage Landen. Het colloquium werd georganiseerd door het ‘Centrul Cultural Interetnic Transilvania’ in samenwerking met het Provinciaal Centrum voor Cultuur en Nationaal Patrimonium van de provincie Sibiu, de Universiteit van Sibiu, het Brukenthalmuseum, de stichting Operation Villages Roumains (Nederland) en met financiële steun van de Nederlandse Ambassade te Boekarest; de toenmalige ambassadeur was Pieter Jan Wolthers.

In het prachtige gebouw van het Brukenthal-museum gelegen aan het pittoreske plein Piata Mare vond deze gebeurtenis plaats en vele bezoekers maakten dankbaar gebruik om de kunstschatten van Nederlandse oorsprong te bewonderen.

De herkozen burgemeester van Sibiu, de huidige
president Klaus Johannis maakte van de gelegenheid gebruik om terecht trots melding te maken dat de Europese Unie had besloten om samen met de stad Luxemburg, Sibiu in 2007 tot culturele hoofdstad van Europa te benoemen.

De Nederlandse ambassadeur Pieter Jan Wolthers memoreerde dat populaire geschiedschrijving over Zevenburgen c.q. Transsylvanië doorgaans verwijst naar kolonisten die zich meer dan 800 jaar geleden op uitnodiging van de Hongaarse koning Geisa(1141-62) vanuit West-Europa in de streek vestigden. Veel wordt ook gerefereerd aan de Gouden Bul uit 1224, waarin koning Andreas II de Saksen, in ruil voor hun diensten bij de ontginning en de verdediging van zijn land, een recht op zelfbestuur toekent. Hoewel de vraag naar hun herkomst soms – vooral in de XIXe eeuw en opnieuw in de tweede helft van de XXe eeuw – vanuit een meer politiek dan wetenschappelijk perspectief is beantwoord, lijkt zich nu reeds enige tijd een zekere consensus te handhaven rond het gezichtspunt dat Lotharingen, het Rijnland en de Moeselstreek vermoedelijk de voornaamste oorsprongsgebieden der zoge-naamde Saksen waren; Luxemburg wordt in dit verband eveneens vermeld en is ook de term Zuidelijke Nederlanden genoemd. Linguisten en deskundigen op het gebied van klederdrachten en folklore hebben reeds gesignaleerd dat zich in volkstaal, kleding en gewoonten der Saksen door de eeuwen heen bepaalde uitingen hebben bewaard die in Duitse streken geen direct equivalent hebben, maar in het Zuiden van Nederland echter wel. Volgens Dr. Paul Philippi van het Siebenburgen Institut is het een groot misverstand dat alle Saksen Duitsers zouden zijn, want wij spreken diets en dat heeft niets met Saksen uit Duitsland te maken. Omdat de toenmalige Saksen ergens bij wilden horen, hebben ze zich omstreeks 1800 bij de opkomst van het grote Duitse Rijk daarbij aangesloten.

  • Om het gehele artikel te lezen kunt u zich abonneren of een proefnummer bestellen.

U wilt abonnee worden of een proefnummer ontvangen van het “Roemenië Magazine”.
Vul het formulier in met uw gegevens of neem contact met ons op via de telefoon.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode-Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp Abonneren / Proefnummer

Uw bericht

Roemenië Magazine is een uitgave van het Dutch Romanian Network

Revolutie of staatsgreep?

dr.D.(Dorin) Perie

Revolutie of staatsgreep?

roemenie-magazine-lees-meer

Free
Amely

Aura Twarowska

Free
Amely

Aura Twarowska
roemenie-magazine-lees-meer

Roemeense buitenlandse politiek

Henk Moerman

Roemeense buitenlandse politiek

roemenie-magazine-lees-meer
Roemeense buitenlandse politiek

De laatste dagen van Ceaușescu

Laurens de Dulk

De laatste dagen van Ceaușescu

roemenie-magazine-lees-meer

Post Craiova - EU
Slim bezig

Han in't Veld

Post Craiova - EU

roemenie-magazine-lees-meer

IV Bijzondere architectuur

Monique Stommel

IV Bijzondere architectuur
in Roemenië

roemenie-magazine-lees-meer

Roemeense
politiek op drift

Ben Jager

Roemeense
politiek op drift

roemenie-magazine-lees-meer

Zuid Nederlandse sporen in .....

Ben Jager

Zuid Nederlandse sporen in Transsylvanië

roemenie-magazine-lees-meer

Romanian Business Day

Ben Jager

Romanian Business Day

roemenie-magazine-lees-meer

Roemenië:logistiek knooppunt van...

Advertorial

Roemenië:logistiek knooppunt van Europa

roemenie-magazine-lees-meer