Bijzondere architectuur in Roemenië

Bijzondere architectuur in RoemeniëDe Drie Hiërarchenkerk is één van de fraaiste en interessantste kerken op de lange lijst van cultureel erfgoed van de stad Iași.
Iași, gelegen in het noordoosten van Roemenië, werd al in 1564 de hoofdstad van Moldavië en bleef dat tot 1859. Vandaar dat de stad eeuwenlang rijk bedeeld werd met bijzondere architectuur, waar de ambities van de heersers, tevens opdrachtgevers, goed aan af te lezen waren.
Zo ook de Drie Hiërarchenkerk, de kerk van Vasile Lupu.

Vasile Lupu, in 1634 tot voivode (vorst) van Moldavië gekozen,  was bijna twintig jaar lang aan de macht in Moldavië. Als rijk en machtig heerser wilde hij door middel van unieke architectuur een duidelijk zichtbaar, eigen stempel drukken op het aanzien van de hoofdstad Iași. Bovendien beschouwde Vasile Lupu zichzelf als beschermheer van de Oosters – Orthodoxe kerk en gaf daarom opdracht tot de renovatie en nieuwbouw van meerdere kloosters en kerken, waaronder de Drie Hiërarchenkerk.
De drie hiërarchen, de heilige Basilius van Caesarea, Gregorius van Nazianze en Johannes Chrysostomos, leefden allen in de 4de eeuw. Zij worden van oudsher tot de grondleggers van het Oosters – Orthodoxe kloosterwezen beschouwd en zijn daarom nog altijd heel belangrijk voor Oosters – Orthodoxe gelovigen. Hun afbeeldingen zijn in Oosters – Orthodoxe kerken standaard aanwezig en een aantal kerken werd (en wordt) aan deze drie heiligen gewijd.
De Drie Hiërarchenkerk in Iași werd gebouwd tussen tussen 1637 – 1639. Het grondplan en de opbouw van de door Vasile Lupu gestichte kerk, kwam in grote lijnen overeen met andere kloosterkerken in Moldavië. De hoge, vrij smalle kerk, heeft een gesloten ingang aan de westzijde, een pronaos (voorhal) en een lange naos (middenschip), met drie apsissen. Om de hoge kerkmuren en het dak te steunen werd gebruik gemaakt van steunberen.
Zoals vaker bij andere Moldavische kloosterkerken te zien is, heeft de kerk twee torens waaronder twee koepels schuilgaan. Een toren staat op de kruising van middenschip (naos) en koor, de andere boven de pronaos. De torens rusten op stervormige bases, die ieder worden gedragen door een grote vierkantige opbouw op het licht hellende dak.  De torens en hun  decoratie doen denken aan de toren van de unieke, iets oudere, Dragomirna kloosterkerk, die in het begin van de 17e eeuw vlakbij Suceava werd gebouwd. Om het interieur van de Drie Hiërarchenkerk een ruimtelijke indruk te geven, werd de traditionele kerkindeling iets gewijzigd. Er is geen aparte grafkamer meer tussen pronaos en naos. (zoals die wel te zien is bij de meeste Moldavische kloosterkerken van de 14e-16e eeuw, bijvoorbeeld bij de grafkerk van Petru Rareș in Probota, beschreven in het herfstnummer van het Roemenië Magazine, 2014). De gewelven zijn op traditionele wijze geconstrueerd. Voor de decoratie van de gewelven is gewerkt met halfzuiltjes en torsades (spiraalvormige zuiltjes), wederom naar voorbeeld van de gewelf-decoratie in de kerk van Dragomirna.

  • Om het gehele artikel te lezen kunt u zich abonneren of een proefnummer bestellen.

U wilt abonnee worden of een proefnummer ontvangen van het “Roemenië Magazine”.
Vul het formulier in met uw gegevens of neem contact met ons op via de telefoon.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode-Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp Abonneren / Proefnummer

Uw bericht

Roemenië Magazine is een uitgave van het Dutch Romanian Network

Revolutie of staatsgreep?

dr.D.(Dorin) Perie

Revolutie of staatsgreep?

roemenie-magazine-lees-meer

Free
Amely

Aura Twarowska

Free
Amely

Aura Twarowska
roemenie-magazine-lees-meer

Roemeense buitenlandse politiek

Henk Moerman

Roemeense buitenlandse politiek

roemenie-magazine-lees-meer
Roemeense buitenlandse politiek

De laatste dagen van Ceaușescu

Laurens de Dulk

De laatste dagen van Ceaușescu

roemenie-magazine-lees-meer

Post Craiova - EU
Slim bezig

Han in't Veld

Post Craiova - EU

roemenie-magazine-lees-meer

IV Bijzondere architectuur

Monique Stommel

IV Bijzondere architectuur
in Roemenië

roemenie-magazine-lees-meer

Roemeense
politiek op drift

Ben Jager

Roemeense
politiek op drift

roemenie-magazine-lees-meer

Zuid Nederlandse sporen in .....

Ben Jager

Zuid Nederlandse sporen in Transsylvanië

roemenie-magazine-lees-meer

Romanian Business Day

Ben Jager

Romanian Business Day

roemenie-magazine-lees-meer

Roemenië:logistiek knooppunt van...

Advertorial

Roemenië:logistiek knooppunt van Europa

roemenie-magazine-lees-meer