De Roemeense buitenlandse politiek

roemeensebuitenlandsepolitiekHet systeem van versailles

Roemenië had geprofiteerd van de Parijse vredesverdragen na de Eerste Wereldoorlog.  Boekowina en Bessarabië en het grootste deel van Transsylvanië werden bij het Vechiul Regat, het oorspronkelijke Roemeense  koninkrijk gevoegd.
Het hoofddoel van de Roemeense buitenlandse politiek na 1920 was het handhaven van nieuwe grenzen. Rusland, Hongarije en Bulgarije hadden gebieden verloren en streefden uiteraard naar herziening van de vredesverdragen. Zij voerden een revisionistische politiek.
Roemenië zocht steun bij de andere winnaars:  Frankrijk en Engeland.
Net als Frankrijk streefde Roemenië naar collectieve veiligheid door middel van de pas opgerichte Volkenbond te Genève, waar de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog de dienst uitmaakten.

Verder streefde Roemenië naar allianties met de landen, die als gevolg van de vredesverdragen gevormd waren: Polen, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië (toen Zuidslavië genoemd). Met Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië werd de Kleine Entente gevormd, met Joegoslavië en Griekenland de Balkan Entente. Beide bondgenootschappen stelden weinig voor: het waren politiek en economisch zwakke landen (behalve Tsjecho-Slowakije) en er waren  onderlinge ruzies over de grenzen. De band met Frankrijk bleef dus bestaan, maar van Franse kant nam de interesse voor Roemenië af. Frankrijk had een lage dunk van het Roemeense leger en voerde , met name in de jaren dertig, op economisch terrein een strak, zuinig beleid. Engeland, de grote koloniale wereldmacht, was niet geïnteresseerd in zuid oost Europa. Wel hadden Engelse bedrijven grote economische belangen in Roemenië (olie!). Rusland had zich niet neergelegd bij het verlies van grondgebied en stookte na 1920 via infiltraties in Bessarabië. Na de dood van Lenin in 1924 voerde Rusland een voorzichtiger politiek: Stalin gaf voorlopig de wereldrevolutie op en zocht voorzichtig toenadering tot Frankrijk. Rusland werd ook lid van de Volkenbond.

Roemenië speelde een actieve rol in de Volkenbond en in de verschillende ontwapeningsconferenties, die eind jaren twintig en begin jaren dertig plaatsvonden. De grote man in de Roemeense buitenlandse politiek werd Titulescu, die enkele malen voorzitter van de Volkenbond werd en internationaal hogelijk werd ge-waardeerd. De Nederlandse gezant in de jaren dertig, ridder Van Rappard, hield de verrichtingen van Titulescu goed in de gaten. Toen er in 1932 geruchten waren dat Titulescu minister-president zou worden, merkte de gezant op dat Titulescu zijn aureool niet wilde verspelen en dat hij als ‘ leider bij uitnemendheid der buitenlandsche politiek buiten schot wil blijven.

  • Om het gehele artikel te lezen kunt u zich abonneren of een proefnummer bestellen.

U wilt abonnee worden of een proefnummer ontvangen van het “Roemenië Magazine”.
Vul het formulier in met uw gegevens of neem contact met ons op via de telefoon.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode-Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp Abonneren / Proefnummer

Uw bericht

Roemenië Magazine is een uitgave van het Dutch Romanian Network

Revolutie of staatsgreep?

dr.D.(Dorin) Perie

Revolutie of staatsgreep?

roemenie-magazine-lees-meer

Free
Amely

Aura Twarowska

Free
Amely

Aura Twarowska
roemenie-magazine-lees-meer

Roemeense buitenlandse politiek

Henk Moerman

Roemeense buitenlandse politiek

roemenie-magazine-lees-meer
Roemeense buitenlandse politiek

De laatste dagen van Ceaușescu

Laurens de Dulk

De laatste dagen van Ceaușescu

roemenie-magazine-lees-meer

Post Craiova - EU
Slim bezig

Han in't Veld

Post Craiova - EU

roemenie-magazine-lees-meer

IV Bijzondere architectuur

Monique Stommel

IV Bijzondere architectuur
in Roemenië

roemenie-magazine-lees-meer

Roemeense
politiek op drift

Ben Jager

Roemeense
politiek op drift

roemenie-magazine-lees-meer

Zuid Nederlandse sporen in .....

Ben Jager

Zuid Nederlandse sporen in Transsylvanië

roemenie-magazine-lees-meer

Romanian Business Day

Ben Jager

Romanian Business Day

roemenie-magazine-lees-meer

Roemenië:logistiek knooppunt van...

Advertorial

Roemenië:logistiek knooppunt van Europa

roemenie-magazine-lees-meer