Sergiu Celibidache

Terwijl ik dit artikel begin te schrijven spookt een vraag door mijn hoofd. In hoeverre kan de lezer de verloren ‘taal’, de kunst van het luisteren, nog begrijpen? We leven in een wereld overspoeld met elektronica en gemakkelijk consumeerbare hapklare brokken die we zonder de verpakking te lezen tot ons nemen en wij ons onbewust op deze manier lang-zaam stap voor stap vergiftigen. En… o ja, in deze tijden zijn we ook al snel hoogbegaafd en geniaal.

Sergiu Celibidache-2Het verlies van vaardigheden waarbij onze geest en ons hart actief betrokken zijn is een verarming van het mens-zijn. Muziek behoort tot cultuur en heeft een bouwsteen gecreëerd die onderdeel is van wat we nu zijn, zowel in cultureel, maatschappelijk als in spiritueel opzicht. De ontwikkeling van de media maakt dat we al niet meer in staat zijn mentaal en emotioneel een langere spanningsboog vast te houden. Alles wordt steeds korter gecommuniceerd en vooral visueel. Televisiereclames gaan nog maar om seconden waarbinnen we overspoeld worden met een maximum aan visuele en auditieve prikkels. Dit in tegenstelling tot nog geen tien jaar geleden, waar een reclame van een minuut echt geen uitzondering was. De geraadpleegde informatie die via internet wordt gelezen beperkt zich veelal tot koppen, zonder diepgang en of achterhaalbare bron. Helaas met als resultaat dat vooral de jongere generatie geen dikke boeken meer kan lezen, laat spreken een Bruckner symfonie beluisteren die meer dan een uur duurt. Dit zijn we al kwijt… met als uitzondering de kleine selecte groep van echte liefhebbers.

  • Om het gehele artikel te lezen kunt u zich abonneren of een proefnummer bestellen.

U wilt abonnee worden of een proefnummer ontvangen van het “Roemenië Magazine”.
Vul het formulier in met uw gegevens of neem contact met ons op via de telefoon.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode-Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp Abonneren / Proefnummer

Uw bericht