Roemenië is een betrouwbare Partner en bondgenoot

Geheel in tegenspraak met wat al een tijd in de Nederlandse informatiemedia rondzingt, werkt Roemenië volledig mee aan de uitvoering van de afspraken tussen de EU-landen met betrekking tot de herverdeling van de vluchtelingen die naar Europa komen. Als er geen wijzigingen zullen optreden, zal het land in 2016 4180 vluchtelingen opnemen en daarna nog ruim 2000 personen, tot het aantal van 6200 zal zijn bereikt. Toegegeven, in vergelijking met de aantallen die wij hier ten lande gewend zijn, vormt dit slechts een schijntje, maar de Roemeense terughoudendheid is wel begrijpelijk omdat het land over een veel geringere draagkracht beschikt om fatsoenlijke opvang te kunnen bieden.

Roemenie is een betrouwbare Partner en bondgenoot-2Het nakomen van de afspraken door Roemenië is vermeldenswaard, zeker als het wordt gezet tegenover de houding van een aantal centraal Europese landen die zich al in 1991 onder de noemer Visegrádgroep verzameld hebben. Over de landen die deel uitmaken van deze groep, namelijk Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije, konden wij vernemen in een artikel van László Marácz van 11 oktober 2015 in Elsevier dat zij druk bezig zijn met een exit-strategie uit de Europese Unie juist vanwege de, volgens de schrijver, onder dwang opgelegde opvangquota voor vluchtelingen. Destijds werd gespeculeerd dat ook Kroatië, dat nota bene slechts kort geleden tot de EU is toegetreden, zich achter deze actie zou scharen.Stoere grootspraak of niet, deze houding kenmerkt de onderhandelingspositie die deze landen hebben ingenomen in het debat over de wellicht ernstigste crisis sinds de oprichting van de Europese Unie en zelfs daarvoor, al vanaf het ontstaan van de eerste vormen van een verenigd Europa. De opstelling van deze landen geeft weinig vertrouwen dat zij bereid zouden zijn steun te verlenen aan de cohesie van de EU of wat daar nog van over is. Het lijkt erop dat de onafgebroken stroom vluchtelingen een middelpuntvliedende beweging binnen de EU in gang heeft gezet, want veel landen aan de geografische randen van de Unie zijn een eigen plan gaan trekken om deze stroom te weren. Dit houdt op dit ogenblik in dat zij opnieuw een eigen grensbewaking invoeren, al dan niet gecombineerd met het reguleren van de instroom door het instellen van dagelijkse quota.

  • Om het gehele artikel te lezen kunt u zich abonneren of een proefnummer bestellen.

U wilt abonnee worden of een proefnummer ontvangen van het “Roemenië Magazine”.
Vul het formulier in met uw gegevens of neem contact met ons op via de telefoon.

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode-Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp Abonneren / Proefnummer

Uw bericht