Mediagegevens

Roemenië Magazine is een uitgave van het Dutch Romanian Network
In het magazine kunt u deelnemen met een advertentie of presentatie.
Hiervoor kunt u contact opnemen met:
natasja@dutchromaniannetwork.nl

Grafische Productie
Alromedia

Drukwerk
Peters Druk en Print, Waalre

Copyright
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd of anderzins toegepast worden.

Disclaimer
Het Roemenië Magazine besteedt de grootste zorg aan het samenstellen van het magazine, maar is niet verantwoordelijk voor gemaakte fouten. De verantwoordelijkheid van de artikelen ligt bij de auteurs en adverteerders en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever.

Bronnen
De uitgever heeft zo adequaat mogelijk bronnen laten vermelden bij het betreffende materiaal. wanneer hier onduidelijkheden over ontstaan, neemt u dan contact met ons op.