Page 8 - ROEMENIE MAGAZINE WINTER 2014
P. 8
Free AmelyDierenzorg

Deze zomer werd ik uitgenodigd
voor een concert in Lugoj en
Oravitza met de bekende
Roemeense mezzo sopraan
Aura Twarowska, die inmiddels
behoort tot de vaste solisten van
de Weense Staatsopera.
Zij is afkomstig uit Lugoj en geeft
in het mooie theater dat de stad
rijk is elke twee jaar een recital.
Dit jaar aan mij de eer haar te
begeleiden aan de piano.

Aura
Twarowska

Aura is zeer begaan met het lot van de verzorgd onderkomen voor honden
zwerfhonden in Roemenië en kwam gezien. Grote buitenkennels met evenzo
met het idee de opbrengst van het grote binnenkennels voorzien van airco
concert ter beschikking te stellen aan en speelweides waar een kinderspeeltuin
een onlangs geheel nieuw gerealiseerd alleen maar van kan dromen.
hondenopvangcentrum buiten de Er zijn twee operatiekamers beschikbaar
stad Lugoj. Na een spontaan besluit dit met eigen dierenartsen in dienst die
financieel te ondersteunen werden we verwaarloosde en gewonde honden
uitgenodigd de kennel te bezoeken, snel en bekwaam weer op de been
iets waar ik helemaal geen behoefte brengen, een quarantainemogelijkheid,
aan had omdat mij de erbarmelijke een opslagruimte en een geïntegreerd
omstandigheden waarbinnen de meeste kantoor. Het was een plezier om te zien
honden in dergelijke kennels verkeren, met hoeveel liefde, zorg en aandacht
wel bekend zijn. ook de zogenaamde agressieve
Echter, aangekomen op de plek straathonden weer met veel geduld
van bestemming viel ik van de ene sociaal gemaakt werden. Diverse
verbazing in de andere. Nog nooit, ook geresocialiseerde honden heb ik mogen
niet in Nederland, heb ik een zo perfect zien en begroeten.

8 Roemenië Magazine
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13