Page 5 - ROEMENIE MAGAZINE WINTER 2014
P. 5
neutraliseren en voor zover mogelijk de voldoet veel beter aan deze wens dan Politiek
reeds bestaande gevolgen eventueel een staatsgreep die per definitie wordt
terug kunnen draaien.Na deze nogal verondersteld een zekere mate van Roemenië Magazine 5
abstracte inleiding zal ik trachten terug op koele berekening, geniepigheid in zich te
aarde te keren en die twee kwalificaties van hebben. Kortom machtsspelen achter het
de gebeurtenissen van december 1989 schermen.
wat praktischer te analyseren vanuit een Daarbij moet ook niet uit het oog worden
historisch perspectief. Ik zal onmiddellijk verloren dat ondanks alle beweringen op
met de deur in huis vallen door te beweren 22 december 1989 niet alleen korte metten
dat we zeker ervan uit kunnen gaan dat met een dictatuur werd gemaakt maar
deze gebeurtenissen als de revolutie van ook met een politiek systeem. Daarmee
1989 in de geschiedenisboeken vermeld wordt aan een van de hoofdvoorwaarden
zullen blijven ondanks de stapels met al van het begrip revolutie voldaan. Het
dan niet wetenschappelijk boeken over dit probleem ontstond onmiddellijk daarna
onderwerp waarin nuances aan gebracht met de keuze voor het nieuw politieke
zullen worden. Ieder volk wil immers bestel. Hoewel op straat de menigte eiste
een keerpunt, een louteringsmoment “zonder communisten” was het een lange
hebben waarop afgerekend wordt met tijd onduidelijk welk systeem in de plaats
het verleden en het idee van een revolutie van de dictatuur zou ontstaan of volgens
een meer kritische benadering opgelegd
zou worden. Het nieuwe systeem moest
immers door een nieuwe elite bedacht
en verwezenlijkt worden en dat was toen
een probleem dat door velen over het
hoofd gezien leek te worden. Het nieuwe
systeem moest tevens een oplossing
bieden voor het probleem van de
legitimiteit van deze nieuwe elite. Hierin
zit ook het hoofdargument opgesloten
van diegenen die menen dat er sprake
van een staatsgreep is geweest. Zij voeren
aan dat de communistische dictator
door een kliek bestaande communisten
werd afgezet met de heimelijke steun
van communistische leiding in Moskou.
En dat is niet onbelangrijk gezien de
geschiedenis van de twintigste eeuw. De
stelling dat de afzetting van Ceaușescu
enige mate van steun van Moskou
genoot lijkt veilig maar in hoeverre
Moskou actief betrokken was bij deze
gebeurtenissen heeft tot op heden geen
eenduidig antwoord gekregen. Evenmin
wordt de vraag met betrekking tot de
tegenstanders van de beëindiging van
de dictatuur beantwoord. Een antwoord
hierop zou ook enig uitsluitsel op het
nog pijnlijker aspect van de omwenteling
in Roemenië en wel het gebruik van
geweld op grote schaal dat het leven van
ongeveer 1200 mensen, vooral jongeren
heeft gekost. Wie waren de troepen die
in die dagen voor zoveel slachtoffers
hebben gezorgd? Waren zij daadwerkelijk
de geheime, hoog getrainde troepen
die Ceaușescu trouw bleven of waren zij
agenten van de veiligheidsdienst(en) die
heimelijk in samenspraak of zelfs op bevel
van de nieuwe leiding terreur en paniek
zaaiden om deze leiding onmiddellijk
en in het daarop volgende stadium van
legitimiteit te voorzien?
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10