Page 3 - ROEMENIE MAGAZINE WINTER 2014
P. 3
26 Voorwoord
24
 8 LICHTHEID

 4 Nog maar een paar weken geleden
schitterden de statige beukenbomen voor
mijn huis in een strakke blauwe lucht en
verspreidden deze een gouden gloed.
Er tussendoor was een klokkentorentje
zichtbaar van de kapel aan de overkant.
Dat gaf een warm positief gevoel dat ik graag
met u wil delen.
Het jaar 2014 is bijna om en het lijkt alsof de tegenstellingen zich dit jaar
nog scherper zijn gaan aftekenen.
Aan het begin van het jaar zou Nederland te maken krijgen met een
tsunami aan Roemenen en Bulgaren.
Veel discussie wordt er gevoerd over het beleid van de woning-
corporaties, het tekort aan personeel in de zorginstellingen, grote
bedrijven die sluiten waardoor veel mensen hun baan verliezen.
De participatiemaatschappij doet zijn intrede en er is de zorg en de
angst nu de zorgtaken verplaats worden naar gemeenten.
Ons traditionele Sinterklaasfeest werd een roerig onderwerp van
gesprek. Het leenstelsel voor studenten geeft te denken.
Ook buiten onze landsgrenzen zijn bevolkingsgroepen scherper
tegenover elkaar komen te staan.
Het hoort ook een beetje bij ons mopperlandje om dat uitgebreid te
bediscussiëren, zonder de realiteit van sommige schrijnende situaties
uit het oog te verliezen.
Daartegenover staat dat er in dit land veel goede initiatieven worden
ontplooid in alle vormen en hoedanigheden om een aantrekkelijk
bedrijfsklimaat te creëren en om het leven van minder bedeelden op
het platteland van Roemenië wat meer lichtheid te kunnen geven.
Met het Roemenië Magazine willen wij u blijven informeren over de
politieke, maatschappelijke en culturele betrekkingen tussen Roemenië
en Nederland. Er worden met regelmaat initiatieven ontplooid om het
bedrijfsleven te informeren zoals bij de netwerkbijeenkomsten, op het
cultureel vlak is de oprichting van de Salon de arte Carmen Sylva nu
een feit en op muzikaal gebied vinden er met regelmaat concerten
plaats met uitsluitend hoog gekwalificeerde Roemeense musici.
De redactie heeft haar best gedaan ook in de lay out van het magazine
wat lichtheid te brengen, zodat u er nog meer leesplezier aan beleeft.
In deze wintereditie hebben we weer een mooie samenstelling van
boeiende onderwerpen bijeen kunnen brengen op het gebied van
politiek, maatschappij, cultuur en architectuur..
Namens alle redacteuren wens ik u vredige Kerstdagen en voor 2015
veel Lichtheid met elke dag een beetje van de gouden gloed.

Annelies Kuijs
Hoofdredacteur

Roemenië Magazine 3
   1   2   3   4   5   6   7   8