Page 2 - ROEMENIE MAGAZINE WINTER 2014
P. 2
Colofon Inhoudsopgave 4 Revolutie of staatsgreep?

© DRN 2014 Roemenië Magazine Politiek
is een uitgave van het
Dutch Romanian Network.  8 Free Amely
ISBN 1875-4406
Secretariaat Redactie/Abonnementen Dierenzorg
Annelies Kuijs, hoofdredacteur
Groenewoud 8, 5401 PC Uden 10 De Roemeense buitenlandse politiek
redactie@roemeniemagazine.nl
Aan dit nummer werkten verder mee: 1920 - 1940
Monique Stommel, Han in ‘t Veld,
Henk Moerman, Raymond Janssen, Geschiedenis
Laurens den Dulk, Ben Jager,
Andrea Teunissen, Dorin Perie 14 De laatste dagen van Ceauescu
Grafische Productie
Alromedia Recente Geschiedenis
Drukwerk
Peeters Druk en Print, Waalre 18 Post Craiova - EU: slim bezig?
Abonnementen
Het Roemenië Magazine is een Maatschappij
kwartaaluitgave
Kosten per jaar: 20 Bijzondere architectuur in Roemenië
Nederland € 23,50
Buitenland € 25,- + porto kosten Kunst & Cultuur
Proefnummers € 7,50 + porto kosten
(na voorafgaande betaling) 24 Roemeense politiek op drift
Prijzen incl. 6 % BTW
Bankrelatie Maatschappij
IBAN: NL 09 INGB 0006 5233 99
BIC: ING BNL 2A 26 Zuid-Nederlandse sporen
t.n.v. Dutch Romanian Network
Secretariaat DRN in Transsylvanië
Natasja Hart
T: +31 (0)70 344 1588 Geschiedenis
M: +31 (0)6 29 04 18 22
E: natasja@dutchromaniannetwork.nl 29 Culturele hoogtepunten
W: www.dutchromaniannetwork.nl
Copyright Kunst & Cultuur
Niets uit deze uitgave mag zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever 32 Roemenië:
op welke wijze dan ook worden verveel-
voudigd of anderszins toegepast worden. logistiek knooppunt van Europa
Disclaimer
Het Roemenië Magazine besteedt de 34 Romanian Business Day
grootste zorg aan het samenstellen van het
magazine, maar is niet verantwoordelijk 20 34
voor gemaakte fouten.
De verantwoordelijkheid van de artikelen
ligt bij de auteurs en adverteerders en
vertegenwoordigen niet noodzakelijker-
wijs de mening van de uitgever.
Bronnen
De uitgever heeft zo adequaat mogelijk
bronnen laten vermelden bij het
betreffende materiaal. Wanneer hier
onduidelijkheden over ontstaan, neemt u
dan contact met ons op.
Foto cover: stad Sighisoara
   1   2   3   4   5   6   7