Page 10 - ROEMENIE MAGAZINE WINTER 2014
P. 10
Geschiedenis

Auteur: Henk Moerman

bDueiRteonelmanedesnesepolitiek

1920 – 1940

HET SYSTEEM VAN VERSAILLES

Roemenië had geprofiteerd van de Parijse vredesverdragen na de bij het verlies van grondgebied en
Eerste Wereldoorlog. Boekowina en Bessarabië en het grootste deel stookte na 1920 via infiltraties in
van Transsylvanië werden bij het Vechiul Regat, het oorspronkelijke Bessarabië. Na de dood van Lenin in
Roemeense koninkrijk gevoegd. 1924 voerde Rusland een voorzichtiger
Het hoofddoel van de Roemeense buitenlandse politiek na 1920 was politiek: Stalin gaf voorlopig de
het handhaven van nieuwe grenzen. Rusland, Hongarije en Bulgarije wereldrevolutie op en zocht voorzichtig
hadden gebieden verloren en streefden uiteraard naar herziening van toenadering tot Frankrijk. Rusland werd
de vredesverdragen. Zij voerden een revisionistische politiek. ook lid van de Volkenbond.
Roemenië zocht steun bij de andere winnaars: Frankrijk en Engeland. Roemenië speelde een actieve rol in
Net als Frankrijk streefde Roemenië naar collectieve veiligheid de Volkenbond en in de verschillende
door middel van de pas opgerichte Volkenbond te Genève, waar de ontwapeningsconferenties, die eind
overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog de dienst uitmaakten. jaren twintig en begin jaren dertig
plaatsvonden. De grote man in de
Verder streefde Roemenië naar allianties over de grenzen. De band met Frankrijk Roemeense buitenlandse politiek
met de landen, die als gevolg van de bleef dus bestaan, maar van Franse werd Titulescu, die enkele malen
vredesverdragen gevormd waren: kant nam de interesse voor Roemenië voorzitter van de Volkenbond werd
Polen, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië af. Frankrijk had een lage dunk van het en internationaal hogelijk werd ge-
(toen Zuidslavië genoemd). Met Tsjecho- Roemeense leger en voerde , met name waardeerd. De Nederlandse gezant in de
Slowakije en Joegoslavië werd de Kleine in de jaren dertig, op economisch terrein jaren dertig, ridder Van Rappard, hield
Entente gevormd, met Joegoslavië en een strak, zuinig beleid. Engeland, de de verrichtingen van Titulescu goed
Griekenland de Balkan Entente. Beide grote koloniale wereldmacht, was niet in de gaten. Toen er in 1932 geruchten
bondgenootschappen stelden weinig geïnteresseerd in zuid oost Europa. waren dat Titulescu minister-president
voor: het waren politiek en economisch Wel hadden Engelse bedrijven grote zou worden, merkte de gezant op dat
zwakke landen (behalve Tsjecho- economische belangen in Roemenië Titulescu zijn aureool niet wilde verspelen
Slowakije) en er waren onderlinge ruzies (olie!). Rusland had zich niet neergelegd en dat hij als ‘ leider bij uitnemendheid
der buitenlandsche politiek buiten schot
wil blijven. Met lauweren omhangen is hij
teruggekomen van een bezoekenreeks

10 Roemenië Magazine
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15