casa
De schrijvers Ion Creangă en Mihai Codreanu hebben beiden hun museum in Iaşi te danken aan de vooruitziende blik van hun familie. In het eerste geval wist Creangă’s zoon het geld te vinden om de woning van zijn vader van diens levensgezellin te kopen en er, gerestaureerd en wel, een museum in onder te brengen. In het tweede geval schonk Codreanu’s weduwe de woning aan de stad op voorwaarde dat de inboedel zou bewaard blijven zoals het was tijdens het leven van haar man. Beide gedenkhuizen tonen uitsluitend meubilair, portretten, manuscripten, voorwerpen en wat al niet die beide auteurs hebben toebehoord.

Casa Vasile Pogor heeft een heel andere geschiedenis,
al was het maar omdat diegene die zijn naam aan
het museum heeft gegeven vijf jaar voor zijn dood,
gebukt onder schulden, zijn riante domicilie in 1901
aan prinses Maria Moruzzi verkocht, waarna haar
zoon Gheorghe Brătianu, pijler van de toenmalige
Partidul Naţional Liberal (Nationaal-Liberale Partij), het
verhuurde aan het Roemeense koningshuis. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd het tot hoofdkwartier
van het Sovjetleger. Onder het communisme werd het
genationaliseerd en behoorde het eerst toe aan de
Roemeense Spoorwegen, dan aan de Staatsinspectie
voor Hygiëne en Arbeidsbescherming, tot het in
1968 werd gerestaureerd met de bedoeling Iaşi een
volwaardig literatuurmuseum te bezorgen. Tot dan toe
bestond er enkel een schimmige literaire afdeling bij
het Provinciaal Historisch Museum.

Het gebouw werd in 1850 door het echtpaar Vasile
en Zoe Pogor opgetrokken. Het had de roepnaam
‘huis met verlichte ramen’ gekregen, nadat Vasile
Pogor als burgemeester van Iaşi voor stadsverlichting
had gezorgd, te beginnen met zijn eigen huis. Wie
vandaag het vrij toegankelijke park voor het museum
betreedt, wordt begroet door een rij borstbeelden
van klassieke schrijvers uit de negentiende eeuw. Een
bordje leert dat ‘in dit gebouw, onder leiding van Titu
Maiorescu en Iacob Negruzzi, de bijeenkomsten van
de kring “Junimea” plaatsvonden. Hier hebben Mihai
Eminescu en Ion Creangă uit hun werk voorgelezen’.
Daarom hebben de naamgever, beide leidinggevende
figuren, uiteraard Eminescu en Creangă, en vele andere
junimisten hier hun borstbeeld.

  • Om het gehele artikel te lezen kunt u zich abonneren door het formulier in te vullen.
  • Auteur Jan H.Mysjkin